Restauratie

Voorafgaand aan het maken van een herstelplan en de uitvoering daarvan moet in een vooronderzoek een aantal aspecten worden onderzocht en in kaart gebracht.

Inventariseren en vastleggen van alle schaden Een inventarisatie van schaden, vastgelegd op een plattegrondtekening, is nodig om voldoende overzicht te krijgen van de voorkomende schaden en de samenhang daartussen. Alle verzakte gedeelten, hol klinkende plekken, scheuren en dergelijke moeten op de tekening worden aangegeven.

Om de oorzaak van de schadeverschijnselen te kunnen benoemen en in een later stadium weg te kunnen nemen, moet de opbouw van de vloer worden bepaald. Hoe is de laagopbouw, wat is de dikte van de lagen, hoe is de ondergrond of de onderliggende draagconstructie, uit welke materialen bestaat die, enzovoort. Bepalen van de samenstelling van de terrazzolaag Om de terrazzolaag te kunnen herstellen moet de samenstelling en opbouw van de laag bekend zijn. Wanneer schriftelijke informatie ontbreekt, kan informatie worden verkregen over de samenstelling van de vloer door analyse en door visuele 'determinatie'.

Met behulp van boormonsters kan informatie worden verkregen over: de opbouw van de vloer, de toegepaste natuursteensoort, korrelgrootte, type bindmiddel en pigmentstoffen. Boormonsters kunnen toegepaste natuursteensoort, korrelgrootte, type bindmiddel en pigmentstoffen.

In de aandacht...

J. Fama Terrazzo

Apeldoorn

Meer over dit bedrijf >