Werkwijze

Wanneer u kiest voor een terrazzovloer is het van belang dat u in het voortraject heldere afspraken met het terrazzobedrijf maakt om te voorkomen dat gedurende het proces problemen rondom de technische uitvoerbaarheid ontstaan.

Voor het leggen van een goede terrazzovloer met uitmuntende esthetische eigenschappen en een lange levensduur zijn twee zaken gedurende  de voorbereiding van belang: De ONDERVLOER dient van goede kwaliteit te zijn en er dient afdoende ruimte tot het uiteindelijke peil te zijn. Het eerste, de kwalitatieve drukvastheid  van de onderlaag, wordt minder belangrijk naarmate de laagdikte groter wordt. Uiteindelijk kan, indien er voldoende ruimte is, volstaan worden met een zandbed of isolatieschuim.

In de uitvoeringsfase is het belangrijk dat de fysische omstandigheden geborgd zijn: vorstvrij, glasdicht, tochtvrij , een redelijke vochthuishouding en beperkt tot geen verkeer over de vloer gedurende de werkzaamheden.

Het terrazzobedrijf zal in eerste aanleg de gewapende tussenlaag aanbrengen. Deze wordt, indien de ondergrond een betonnen druklaag is, gehecht aangebracht. In deze fase worden ook de eventuele vervormingen aangebracht zoals hellingbanen of afschot in natte ruimten.

Na afdoende uitharding volgt de volgende fase: de toplaag.

De toplaag bestaat uit terrazzomateriaal en kan voorzien zijn van kaders of mozaïeken. In natte ruimten bijvoorbeeld van SANITAIRE plinten, basementen etc. Het terrazzobedrijf zal gedurende de uithardingfase de vloer steeds met dampwerende folie bedekken. Deze mag u nimmer verwijderen.

Cementgebonden terrazzovloeren bestaan uit bindmiddel(cement) en toeslagmateriaal, marmers en kalksteen. De specie wordt in de verse aanbrandlaag gelegd en gevlakt, waarna men met walsen zal zorgen voor verdichting. De verdichting is zowel uit technisch oogpunt als uit esthetisch oogpunt van belang.

Na afdoende uitharding zal het terrazzobedrijf de vloer schuren. Dit is de fase waarin eindelijk het resultaat zichtbaar wordt. Het schuren gebeurt in meerdere gangen, van grof schuurwerk om de kern van de gekozen materialen open te schuren, naar zoeten om de krasjes van de eerste schuurgangen te verwijderen. Enkele schuurgangen voor de laatste fase zal de terrazzowerker de vloer pleisteren, dit om luchtgaatjes die in de terrazzospecie aanwezig zijn en  tijdens het schuren aan de oppervlakte zijn gekomen,  te dichten.

In de aandacht...

Stucadoors- en Terrazzobedrijf Tonin V.O.F.

Giesbeek

Meer over dit bedrijf >