Blog

Terrazzo Vakbroederdag

Speciaal voor alle terrazzo specialisten die bij NOA zijn aangesloten, als ook aan Terrazzo gelieerde dienstverlenende NOA-leden zoals schuur- en polijstbedrijven, organiseren we op 3 oktober 2019 een bijzondere vakbroederdag in Amsterdam.!MEER!

Lees verder...

 

Geplaatst op 29/07/2019

ZIJN WE D’R UIT?

Uit de crisis…

Eigenlijk hebben we het niet over crisis, maar over meerdere crises, die onze bouwwereld sinds 2008 hebben geteisterd. Ik durf te stellen dat niemand er zonder kleerscheuren uitgekomen is, zeker niet in de (gespecialiseerde) aannemerij. Voor de ambachtelijke terrazzobedrijven lijkt de schade relatief mee te vallen.!MEER!

Natuurlijk zijn wij ook niet immuun geweest voor de krimp en hebben we allemaal te maken gehad met failliete afnemers. Grosso modo lijkt het er nu op dat de kwaliteitsterrazzowerker zichzelf kan afstoffen om met fris gemoed de wereld te voorzien van de mooiste vloeren die er bestaan!

Zoals altijd in een groeiende markt, zien we dat er nogal wat nieuwe collega’s bijkomen. Gelukkig maar, we zijn nog maar met zo weinig dat “onbekend maakt onbemind” een reëel risico gaat vormen. Helaas zijn niet alle start-ups in staat om aan de gevraagde kwaliteit te voldoen. We moeten er dus voor waken dat in een relatief kleine markt ongekwalificeerde avonturiers ons fantastische product in een kwaad daglicht stellen. Voor afnemers is het dan ook aan te raden een bedrijf in te huren dat kan bogen op het lidmaatschap bij TNA en/of Afbouwkeur.

Ik verwacht dat de komende jaren veel omzet kan komen uit restauratie van de zogenaamde nieuwere monumenten, zoals gebouwen uit de Amsterdamse School, de Nieuwe Zakelijkheid en De Stijl. Ze zijn vrijwel allemaal in de hoogtij dagen van de terrazzobedrijvigheid gebouwd en dat vind je er dan ook in terug. Daarnaast zal er zeker tot 2025 veel aandacht zijn voor duurzaamheid en energiearm bouwen. Dat is mooi, want niets is duurzamer dan terrazzo. Onze producten lenen zich bij uitstek voor isolatie, vloerverwarming en koeling.

Misschien is het nu ook tijd om onze klanten hernieuwd kennis te laten maken met de authentieke Italiaanse terrazzovormen. Veneziano bijvoorbeeld, met granulaat tot wel 30 millimeter doorsnede. Als terrazzobedrijven goed laten zien wat er allemaal mogelijk is met terrazzo, dan kan de klant vervolgens een weloverwogen keuze maken. Daarom staat TNA van 20 tot en met 22 mei 2016 op het Italië evenement in de tuinen van Kasteel de Haar én op 27 en 28 mei a.s. bij de Natuursteen Vakdagen van onze vakbroeders om ons product te promoten. We verwelkomen u daar graag!

Tot slot nog even iets over ons gezamenlijke zorgenkindje: de opleiding. Er wordt hard gewerkt aan een cursorische versie van de vloerenopleiding, met daarin een volwaardige uitstroom terrazzowerk. Kwaliteit begint tenslotte met vakmanschap en vakmanschap is niet iets dat je in ons prachtige vak cadeau krijgt. Het vergt vele jaren van oefening om all round terrazzospecialist te worden. Het traject dat nu in ontwikkeling is, heeft tot doel om de beginnende vakman te ondersteunen op theoretisch en praktisch gebied. Want jeugdigen ons prachtige vak leren;  dat mag niemand een brug te ver zijn.

Eric van der Zande,
Voorzitter TNA

Geplaatst op 12/05/2016

KWALITEIT EN GARANTIE

Hoe werkt dat?

Voor veel ambachten geldt dat een opdrachtgever al snel kan zien of hij een vakman in huis heeft gehaald. Een timmerman of schilder, die zijn vak niet verstaat, valt direct door de mand. Bij terrazzo gaat dat anders… Vaak wordt pas in de laatste fase duidelijk of het juiste bedrijf in de arm is genomen.!MEER! 

Selectie
Hoe kan een opdrachtgever zekerheden inbouwen wanneer het op aanbesteden van terrazzowerk aankomt? De terugtredende overheid, de afschaffing van de vestigingswetgeving én het openen van de grenzen binnen Europa hebben dat niet eenvoudiger gemaakt. Kies daarom als opdrachtgever voor een ondernemer die werkt aan een goede naam en die klanten wil beschermen. Een simpele selectie op het bezit van een keurmerk en lidmaatschap, biedt u zekerheden.

Garantieregeling
We maken in de terrazzobranche onderscheid tussen de zakelijke en de particuliere markt. Voor de particuliere markt geldt dat TNA-leden altijd werken onder de vlag van NOA-Afbouwgarantie. Indien er onverhoopt een meningsverschil ontstaat over de geleverde kwaliteit kan de particulier zich beroepen op deze garantieregeling. Geschillen worden onafhankelijk beslecht en tot een bedrag van € 5000,- staat branchevereniging NOA garant voor een adequate oplossing. Daarnaast wordt u als opdrachtgever natuurlijk beschermd door de wet. U mag verwachten dat een bedrijf een uitmuntend product levert dat binnen  de geldende normen past.

Keurmerk
Voor de zakelijke markt is er de Afbouwkeur Erkenningsregeling. Zakelijk spelen er vaak grotere belangen qua financiën en volume. Dan geeft het een zeker gevoel dat bedrijven met dit keurmerk hun bedrijfsvoering én technische kwaliteit op orde hebben. De bedrijven worden namelijk jaarlijks gecontroleerd op een veelheid aan eisen. TNA en Afbouwkeur werken tezamen aan een nog meer op terrazzo gericht Afbouwkeurmerk; om nog specifieker te kunnen certificeren op ons prachtige product!

Heeft u vragen over terrazzo? Of wilt u een terrazzospecialist vinden die aan uw selectiecriteria voldoet? Dan kunt u altijd contact opnemen met het TNA secretariaat, we helpen u graag verder.

Eric van der Zande
Voorzitter Terrazzo NOA Andrean

Geplaatst op 09/03/2015

In de aandacht...

De Vries Terrazzo Oss BV

Oss

Meer over dit bedrijf >